CZWARTEK 30.04.2020

1.Karta pracy, cz. 4, s. 26.
Określanie, co przedstawiają zdjęcia. Odszukanie w naklejkach zdjęć podobnych krajobrazów i naklejenie ich obok odpowiednich zdjęć. Rysowanie takiego samego rysunku po
prawej stronie, jaki jest po lewej stronie. Określanie, co znajduje się w rogach rysunków.

2• Ozdabianie wydrukowanej nazwy swojej
miejscowości.

Dla każdego dziecka: wydrukowana (większa) nazwa miejscowości, kredki.
Dzieci ozdabiają nazwę według własnego
pomysłu.

3.Karta pracy, cz. 4, s. 27.
Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie po śladach spirali –
dużych i małych.

4• Zabawa Dokończ zdania.
RODZIC mówi początek zdania, a dzieci je kończą.
Miejscowość, w której mieszkam, to…
Mieszkam… przy ulicy…
Lubię swoją miejscowość, bo…
Moje przedszkole znajduje się w… przy ulicy…

5 Nauka wiersza Ewy Stadtmüller “Kim jesteś?”
• Słuchanie wiersza.
Czy wiesz, kim jesteś?
− To oczywiste!
Co ci jest bliskie?
− Znaki ojczyste.
Ojczyste barwy
− biało – czerwone.
Ojczyste godło
− orzeł w koronie.
Ojczyste w hymnie
− mazurka dźwięki,
no i stolica
− miasto syrenki.

I jeszcze Wisła
co sobie płynie:
raz na wyżynie,
raz na równinie,
i mija miasta
prześliczne takie…
− Już wiesz, kim jesteś?
− Jestem Polakiem.

Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu.
Rodzic mówi fragmenty wiersza, dzieci za nim powtarzają. Potem dziecko próbuje recytować
wiersz wspólnie z Rodzicem.


• Rozmowa na temat wiersza:

Co jest bliskie osobie z wiersza?
− Jakie znaki ojczyste?
− Co jest jeszcze bliskie?
− Kim jest osoba z wiersza? A wy, kim jesteście?

Karta pracy, cz. 4, s. 28.
Czytanie całościowe zdania To mapa Polski. Czytanie samodzielne (6-latki)napisów odszukanych w naklejkach: Wisła, stolica, Bałtyk, Tatry. Naklejanie ich w odpowiednich miejscach na mapie.
N. pyta:
− Co to jest Bałtyk?
− Gdzie się znajduje?
− Jak nazywa się stolica Polski?
Oglądanie godła. Kolorowanie rysunku godła według wzoru.
Kolorowanie flag, żeby wyglądały jak flaga Polski.

MIŁEJ PRACY I POWODZENIA! 🙂