MAJ TYDZIEŃ 3

Poniedziałek 18.05.2020

Wkrótce Święto rodziców

1.Oglądanie przez dzieci zdjęć rodziców z ich dzieciństwa.
( Zdjęcia rodziców dzieci z ich dzieciństwa)
Porównywanie zdjęć z wyglądem dzieci danych rodziców.

2.Ćwiczenia poranne – zestaw nr 36.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Wysoko – nisko.
Tamburyn.
Dzieci biegają po sali przy akompaniamencie tamburynu. Podczas przerwy w grze, na hasło Wysoko! stają na palcach, wyciągają w górę ręce i klaszczą nad głową; hasło Nisko! jest
sygnałem do wykonania przysiadu i uderzenia rękami o podłogę.
• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych “Myjemy z tatą samochód.”
Dzieci naśladują mycie samochodu i spłukiwanie go wodą z wiadra.
• Ćwiczenie wyprostne Rodzic zmęczony i rodzic wypoczęty.
Dzieci siedzą skrzyżnie, ręce trzymają na kolanach. Na hasło Rodzic zmęczony wykonują
luźny skłon tułowia w przód. Na hasło Rodzic wypoczęty – prostują tułów, głowę trzymają
prosto.
• Podskoki Froterujemy z mamą podłogę.
Dzieci rytmicznie, naprzemiennie wykonują wykroki nogami w przód.
• Ćwiczenie równowagi Rysujemy obrazek dla mamy i taty.
Dzieci stoją na jednej nodze, a drugą rysują w powietrzu dowolny obrazek. Rysują na przemian prawą i lewą nogą.
• Ćwiczenie ożywiające Rodzinna wycieczka rowerowa.
Dzieci biegają w różnych kierunkach z wysokim unoszeniem kolan i naprzemiennym uginaniem i prostowaniem rąk w łokciach.
• Ćwiczenie uspokajające Mama i tata.
Dzieci maszerują po obwodzie koła z rytmicznym wytupywaniem i powtarzaniem rymowanki Mama i tata kochają nas, na słowo nas zatrzymują się i klaszczą w dłonie; Mama i tata
mają dla nas czas – na słowo czas zatrzymują się i klaszczą w dłonie.

Zajęcie 1. Nauka wiersza Jadwigi Koczanowskiej “Mama i tata”
• Zabawa Moja mama jest…, a mój tata jest…
Kartony z napisami Mama jest…; Tata jest…, flamaster.
Dzieci kończą zdania (poszukiwanie jak największej liczby określeń przymiotnikowych), Rodzic
zapisuje określenia wokół napisów: Mama jest…; Tata jest… Wspólnie odczytują napisy
(zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w określeniach mamy i taty).
• Słuchanie wiersza.
Mama i Tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,

loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie


• Rozmowa na temat wiersza.
R. pyta:
− Kim dla dzieci jest mama i tata?
− Za co dzieci dziękują rodzicom?
• Kończenie zdań rozpoczętych przez N.
− Moi rodzice są kochani, bo…
− Pomagam rodzicom w…
− Lubię być w domu, bo…
− Z tatą najchętniej robię…
− Z mamą najchętniej robię…
• Aktywne słuchanie wiersza.
Rodzic recytuje wiersz, a dzieci dopowiadają końcowe słowa wersów.


Mama i Tata to świat nasz… (cały),
ciepły, bezpieczny, barwny… (wspaniały)

to dobre, czułe, pomocne… (ręce)
i kochające najmocniej… (serce).
To są wyprawy do kraju… (baśni),
wakacje w górach, nad morzem, na… (wsi),
loty huśtawką, prawie do… (słońca)
oraz cierpliwość co nie ma… (końca).
Kochana Mamo, Kochany… (Tato)
dzisiaj dziękować chcemy Wam… (za to),
że nas kochacie, że o nas… (dbacie)
i wszystkie psoty nam… (wybaczacie).
• Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu.
• Karta pracy, cz. 4, s. 44–45.
Łączenie pierwszych głosek z nazw rysunków. Rysowanie dla Olka i Ady prezentów, których nazwy powstały z połączenia głosek. Rysowanie po śladach.