Materiały dla dzieci i rodziców

Dzień dobry Rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z prośbą o pomoc w realizacji podstawy programowej.

Na 3 i 4 tydzień marca zaplanowałyśmy tematy: „Marcowa pogoda” i „Wiosenne przebudzenie”.

Podajemy rozkład materiału wraz z celami do przybliżenia dzieciom

Dla dzieci 5-6 letnich

Tydzień 3      MARCOWA POGODA

 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia,
 • dokonywanie analizy i syntezy słów,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • poznawanie cech kuli,
 • wskazywanie różnic pomiędzy kulą a kołem,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania,
 • obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia,
 • utrwalanie nazw dni tygodnia,
 • określanie znaczenia wody w życiu człowieka,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Tydzień 4       WIOSENNE PRZEBUDZENIA

 • poznawanie oznak wiosny,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • przeliczanie w zakresie 10,
 • poznawanie nazw mieszkańców łąki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu w metrum trójdzielnym,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie budowy motyla,
 • poznawanie przyczyn ochrony roślin,
 • zintegrowanie się dzieci podczas powitania wiosny,
 • poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny,
 • utrwalanie oznak wiosny.

Dla dzieci 3-4- letnich:

Tydzień 3 Marcowa pogoda

 • Wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
 • Uwrażliwienie słuchu na brzmienie różnych instrumentów perkusyjnych
 • Poznawanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu
 • Przeliczanie elementów w miarę możliwości dziecka

Tydzień 4 Wiosenne przebudzenia

 • Wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie
 • Zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej
 • Ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania
 • Utrwalenie nazw kolorów
 • Wzbudzanie zainteresowania wiosenną przyrodą

Dodatkowo prosimy, aby dzieci wraz z rodzicami wykonały prace plastyczne dowolnymi technikami:

 • „Wiosenne kwiaty”
 • „Kolorowe parasole”

Proponujemy wspólne śpiewanie piosenek:

 • „Maszeruje wiosna”

Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Nosi wiosna dżinsową
kurteczkę, na ramieniu 
pewnie żuje gumę i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas
każda trawka chce
być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

„Idzie do nas wiosna”

1.Kiedy wiosna przyjdzie do nas,

Roześmiana i zielona,

Razem z wiosną wszystkie dzieci

Zaśpiewają tak:

Zielona trawa, zielony mech, Zielona żaba… rech, rechu, rech.

Zielona trawa, zielony mech, Zielona żaba… rech, rechu, rech..

2.Rośnie trawa, rosną listki,

Rosną  szybko dzieci wszystkie.

Przyfrunęły już bociany
I klekocą tak:

Ref. Zielona trawa…

3.W lesie kwitnie już zawilec,

 Obudziły się motyle,
A wieczorem nad łąkami

Słychać żabi śpiew:

Ref. Zielona trawa…

Proszę śledzić naszą stronę, na bieżąco będą dodawane materiały.

Przypominamy o trwającym konkursie matematyczno- plastycznym” Matematyczna ekotorba” w ramach ogólnopolskiego projektu „Las, dwa, trzy- matematyczne przygody wśród przyrody”