Materiały do pracy – kwiecień – tydzień IV

PIĄTEK – Jestem przyjacielem przyrody

Praca plastyczna Kwiatowy kolaż

Potrzebne materiały: gazetki ogrodnicze lub obrazki z kwiatami, nożyczki, klej, kartki

Dzieci wycinają obrazki z kwiatami, a później przyklejają je na kartkach, tworząc dowolne kompozycje i kolaże.

Słuchanie wiersza B. Formy Dzieci dbają o środowisko

W zgodzie z przyrodą
żyją wszystkie dzieci.
Kochają jasne słonko,
które na niebie świeci.


Nie łamią gałęzi,
dbają o rośliny,
podczas wycieczek do lasu
nie płoszą zwierzyny.


Często też dorosłym
dobry przykład dają –
w wyznaczonych miejscach
śmieci zostawiają

Stworzenie kodeksu przyjaciela przyrody na podstawie wysłuchanego wiersza

Potrzebne materiały: arkusz kartonu, klej, obrazki przedstawiające podlewanie roślin, łamanie gałęzi (przekreślone), czysty las ze zwierzętami, kosze do segregowania śmieci itp., kredki

Rodzic ponownie czyta wiersz, w odpowiednich miejscach pokazuje obrazki. W kolejnym etapie omawia z dzieckiem pozytywne zachowania. Następnie dziecko przykleja obrazki na kartonie. Jeśli ma pomysł, może coś narysować.

Wzory grafomotoryczne Kwiaty

Dziecko rysuje linie po śladzie i łączy kropki. Koloruje powstały rysunek zgodnie z realną kolorystyką.

Quiz dydaktyczny Jak dbamy o przyrodę

Rodzic mówi zdania. Dziecko odpowiada tak jeśli zgadza się z wypowiedzianym sformułowaniem lub nie jeśli nie zgadza się.

Przykładowe zdania:

  • Zwierzęta nie czują, kiedy się im dokucza.
  • Śmieci powinno się wyrzucać do specjalnych pojemników, a jeśli ich nie ma – do kosza.
  • Każda woda, którą pijemy powinna być czysta.
  • W lesie nie wolno krzyczeć.
  • Warto sadzić kwiaty w ogrodzie.

Wręczenie odznak Przyjaciel przyrody

Rodzic wręcza dziecku odznakę Przyjaciela przyrody.

Piosenka Nasza planeta

Nasza planeta wzywa nas,

Na Ziemi misję zacząć czas,

Wołany głośno S.O.S.

Pomoc potrzebna Ziemi jest.

Red. Trzeba nam zieleni,

Czystej atmosfery,

Segregacji śmieci,

Pomogą nam w tym dzieci.

2. Ekologiczna misja trwa,

Sądzimy drzewa gdzie się da.

Wołamy głośno S.O.S

Pomoc potrzebna Ziemi jest.

Ref. Trzeba nam zieleni,

Czystej atmosfery,

Segregacji śmieci,

Pomogą w tym dzieci. (2x)