Mieszkańcy łąki – karty pracy

znajdź 7 różnic, którymi różnią się te dwa obrazki
Zaprowadź mrówkę do mrowiska
Dorysuj drugą połowę motyla, pokoloruj