Piątek 22.05 – “To wszystko dla Was, Rodzice…”

Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Jesteśmy razem!


Zakwitły maki w ogrodzie.
Mamie je podaruję.
A siostra zrobi laurkę –
sama ją namaluje.
Ja tacie umyję samochód
i zrobię to razem z bratem.
Sam raczej bym nie dał rady –
obydwaj kochamy tatę!
Każdy zna takie słowo,
ważne dla córki, dla syna.
Oznacza miłość, wspólnotę…
Jakie to słowo?
RODZINA!

Rozmowa na podstawie wiersza.
−Co dziecko podaruje mamie?
−Co dzieci zrobią dla taty?
−Co to jest rodzina?
−Co można zrobić miłego dla swojej rodziny (samemu, z rodzeństwem)?

Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec z gazetami.
Dziecko staje na rozłożonej gazecie. Kiedy R. włącza nagranie piosenki, wówczas musi w dowolny sposób zatańczyć na rozłożonej gazecie, nie schodząc poza nie. Kiedy nagranie jest zatrzymywane, dziecko przybiera jak najbardziej dziwną pozą, nie wykraczając poza linię gazet.

Karta pracy dla Biedronek

Karta praca cz 2. nr 50-51
Dzieci:
-oglądają obrazki i mówią, co robią osoby na nich przedstawione,
−naklejają pod obrazkami przedmioty potrzebne do wykonania danej czynności,
−rysują po śladach rysunku falbanki,
−nazywają przedmioty i mówią, do czego są potrzebne.

Karta pracy dla Motylków

Karta pracy, cz. 2, nr 17
Dzieci:
−oglądają obrazki i mówią, co robią tata i mama Olka i Ady,
−naklejają obok obrazków zdjęcia przedmiotów potrzebnych do wykonania danej czynności,
−nazywają przedmioty przedstawione na zdjęciach i określają, do czego są potrzebne.

Kończenie zdań – wypowiedzi dzieci na temat rodziny.
R. prosi, aby dzieci dokończyły zdania (przykłady):
−Lubię moją rodzinę, bo…
−Z moją rodziną najbardziej lubię…
−Moja rodzina to…