Regulamin przedszkolnego konkursu plastycznego “ZNACZEK POCZTOWY”.

Zdjęcia prac prosimy przesyłać na adres e-mail: kotkiprzedszkole10@gmail.com

W treści e-mail prosimy zamiescić metryczke zawierajacą: imie i nazwisko uczestnika, wiek, nazwę grupy oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Ostateczny termin przesyłania prac: 23.10.2020r. Wyniki zostana ogłoszone na stronie internetowej przedszkola do dnia 27.10.2020r