ŚRODA 29.04.2020

  1. Karta pracy, cz. 4, s. 23.
    Dzieci czytają z RODZICEM. (lub samodzielnie) nazwy miejscowości. Następnie rysują znak + pod napisami miasto lub wioska, jeżeli dane zdjęcie przedstawia elementy miasta lub wsi. Dzieci
    kolorują rysunki

2.Wykonanie pracy plastycznej – karta pracy, cz. 4, s. 24.
Oglądanie herbów różnych miast. Rysowanie herbu miejscowości dzieci albo jego wmyślenie.
• Samodzielne działanie dzieci: rysowanie wnętrza herbu, wydzieranie z papieru w odpowiednich kolorach małych kawałeczków, naklejanie ich na konturach herbu.
Dla każdego dziecka: papier kolorowy, klej, kredki.

3.Karta pracy, cz. 4, s. 25.
Rysowanie po liniach od obrazków dzieci do zdjęć miejscowości, w których mieszkają. Rysowanie po śladzie drogi babci i dziadka do domu.

MIŁEJ PRACY I POWODZENIA 🙂