Warsztaty z psychologiem “O mocy słowa”

Dzisiaj w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty dla dzieci z grupy “Słoneczka” prowadzone przez psychologa Panią Katarzynę Gabigę na temat “mocy słowa” i akceptacji. Dzieci uczestniczyły w eksperymencie z kartką, który ukazał im, jaką siłę ma każde słowo. Wspólnie czytaliśmy też opowiadanie “Jesteś jednym z nas. Opowieść o akceptacji”, po czym odbyła się pogadanka na temat przekazu zawartego w tekście. Dzieci świetnie się bawiły, a jednocześnie wiele się nauczyły o ważności słów i wzajemnego szacunku.