Wiosna na wsi/Jeżyki

17.04.2020- III Tydzień: “W wiejskiej zagrodzie”

Posłuchaj wiersza pani W. Chotomskiej “Kaczki siedmoraczki”- zabawa matematyczna.

Były sobie kaczki, kaczki przedszkolaczki.

Pierwsza zobaczyła na krzaczkach ślimaczki.

Weszła między krzaczki- i szukajcie kaczki.

Druga chciała złowić na wędkę szczupaczka.

Chlupnęło! Plusnęło!-

I gdzie jest ta kaczka?

Trzecia kaczka wiozła na taczce kabaczki.

Kabaczki- bęc!- z taczki- i nie widać kaczki.

Teraz głośno kwaczą kaczki przedszkolaczki

-Ten, kto nas odnalazł, dostanie buziaczki!

Drodzy rodzice. Do zabawy potrzebne będą: brązowa i niebieska krepina, wycięte z papieru sylwety: trzech krzewów, ślimaka, taczek z kabaczkami, sześciu kaczek.( można je narysować)

Dziecko odwraca się tylem do rodzica i….. zamyka oczy. Rodzic układa na brązowej krepinie, np. po prawej stronie, sylwety czterech dowolnych krzewów ( pod kazdym umieszcza sylwetę kaczki, a na jednym dodatkowo sylwete ślimaka). Po lewej stronie formuje z niebieskiej krepiny staw ( ukrywa pod nim sylwete kaczki), a po środku umieszcza sylwetę taczek z kabaczkami ( pod nią równiez ukrywa sylwete kaczki). Dziecko przypomina sobie tekst wiersza i odnajduje ukryte kaczki. Układa je jedną obok drugiej . Gdzie schowała się pierwsza kaczka? Co chciala zrobić druga kaczka? Co wiozła na taczce trzecia kaczka? Dziecko wskazuje:, która kaczka jest np. trzecia, pierwsza, druga…

Zapraszam do kolejnej zabawy!

Wykonaj samodzielnie pracę teczniczną “Łaciata krówka”

Potrzebne będą: papierowy talerzyk, papier kol,orowy czarny, różowy i biały, czarny flamaster, klej, nożyczki. z białego papieru wytnij uszy krowy, z różowego papieru wytnij nos i środek uszu krowy. Z czarnego papieru wytnij rogi i łatki ( łatki możesz namalowac czarnym flamastrem). wszystkie elementy przyklej do papierowego talerzyka tak jak to widzisz na ilustracji. Nie zapomnij dorysować krówce oczu . Czego jeszcze brakuje?

Miłej zabawy!!

Uzupełnij w książeczce zadania (cz.4, str. 67, 68, 69)

Wykonaj zadania w książce ” Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia” str. 68, 69, 70, 71..

Pokoloruj, wytnij i poukładaj puzzle.

Przypomnij co dają nam te zwierzęta? Połącz każde zwierzę z odpowiednim obrazkiem. Pokoloruj.

Pozdrawiamy wszystkie JEŻYKI!!