wtorek 13.04.21 Temat: Co słychać wiosną na wsi?

Wprowadzenie do zajęć – słuchanie odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka.

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE

Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Wiosna na wsi (sł. i muz. B. Forma)

„Wiosna na wsi”

 1. Kogut głośno pieje,
  gładzi piękne pióra.
  – Ko, ko, jestem głodna –
  woła pani kura.
  Ref.: Kukuryku, ko, ko, ko,
  gę, gę, gę, kwa, kwa, kwa,
  mu, mu, iha, iha.
  Kto nam dziś śniadanie da?
 2. Na podwórku gęsi
  i małe kaczuszki
  tup, tup przytupują,
  mają puste brzuszki.
  Ref.: Kukuryku…
 3. Idzie pan gospodarz,
  ciężki worek niesie,
  szur, szur sypie ziarna,
  wszyscy głodni przecież.
  Ref.: Kukuryku…
 4. Z gospodarzem wiosna
  cichutko przybyła
  i pachnącą trawą
  łąkę ozdobiła.
  Ref.: Kukuryku…
 5. Pasą się owieczki,
  krowy i barany,
  jest już z nami wiosna,
  świat się cieszy cały.
  Ref.: Kukuryku…

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

 • Jakie odgłosy wydawała pani kura?
 • Jak gęsi i kaczuszki przytupywały?
 • Jak gospodarz sypał ziarna?
 • Kto wydaje takie odgłosy: muu, muu; bee; gę, gę; kwa, kwa; kukuryku?
 • Czy melodia była wesoła, czy smutna?
 • Czy piosenka była szybka, czy wolna?

Nauka refrenu piosenki Wiosna na wsi, ilustrowanego obrazkami.

pomoce dydaktyczne: obrazki: koguta, kury, gęsi, kaczek, krowy, owcy

Rodzic powtarza z dzieckiem tekst refrenu, pokazując obrazki odpowiednich zwierząt (wydających te odgłosy).

kura
owce
kaczor
kogut
krowa
gęś

Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Jesteśmy zwierzętami.

Rodzic wskazuje obrazki przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka. Dziecko próbuje naśladować odgłosy, jakie wydają dane zwierzęta.