wtorek 13.04.21 Temat: Co słychać wiosną na wsi?

Wprowadzenie do zajęć – słuchanie odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka.

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE

Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Wiosna na wsi (sł. i muz. B. Forma)

„Wiosna na wsi”

  1. Kogut głośno pieje,
    gładzi piękne pióra.
    – Ko, ko, jestem głodna –
    woła pani kura.
    Ref.: Kukuryku, ko, ko, ko,
    gę, gę, gę, kwa, kwa, kwa,
    mu, mu, iha, iha.
    Kto nam dziś śniadanie da?
  2. Na podwórku gęsi
    i małe kaczuszki
    tup, tup przytupują,
    mają puste brzuszki.
    Ref.: Kukuryku…
  3. Idzie pan gospodarz,
    ciężki worek niesie,
    szur, szur sypie ziarna,
    wszyscy głodni przecież.
    Ref.: Kukuryku…
  4. Z gospodarzem wiosna
    cichutko przybyła
    i pachnącą trawą
    łąkę ozdobiła.
    Ref.: Kukuryku…
  5. Pasą się owieczki,
    krowy i barany,
    jest już z nami wiosna,
    świat się cieszy cały.
    Ref.: Kukuryku…

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

  • Jakie odgłosy wydawała pani kura?
  • Jak gęsi i kaczuszki przytupywały?
  • Jak gospodarz sypał ziarna?
  • Kto wydaje takie odgłosy: muu, muu; bee; gę, gę; kwa, kwa; kukuryku?
  • Czy melodia była wesoła, czy smutna?
  • Czy piosenka była szybka, czy wolna?

Nauka refrenu piosenki Wiosna na wsi, ilustrowanego obrazkami.

pomoce dydaktyczne: obrazki: koguta, kury, gęsi, kaczek, krowy, owcy

Rodzic powtarza z dzieckiem tekst refrenu, pokazując obrazki odpowiednich zwierząt (wydających te odgłosy).

kura
owce
kaczor
kogut
krowa
gęś

Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Jesteśmy zwierzętami.

Rodzic wskazuje obrazki przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka. Dziecko próbuje naśladować odgłosy, jakie wydają dane zwierzęta.