“Zabawki naszych dziadków”- lekcja muzealna ( 21.01.20)

W czasie lekcji muzealnej , dzieci miały możliwość poznania zabawek, którymi bawili się dziadkowie.Poznały sposoby spędzania czasu wolnego babci i dziadka oraz dowiedziały się, skąd brano zabawki. Na zakończenie dzieci wykonały pracę plastyczną.