24.04 Jeżyki “Mali ekolodzy”

Film “Pan Sprzątalski”: https://www.youtube.com/watch?v=GwD5Pzc99Bs

Film “Ekokultura”: https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs

Gra o ekologii

  https://view.genial.ly/5e971ef193176b0db056999f/game-eko-escaperoom?fbclid=IwAR0oCr23kwlZLaZffveL_SmlVkCNDVlz9wQfXCgpUgB_f-DXeMMj0I-Zyec