Gminny konkurs plastyczny “Polskie Stroje Ludowe”

Warunki uczestnictwa:

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.

2.Technika wykonania prac dowolna. Format A3. Prace powinny być wykonane samodzielnie.

3.Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną z tyłu i zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, tytuł „Polskie Stroje Ludowe”

4. Każda grupa wiekowa może zgłosić po 3 prace (decyduje kolejność zgłoszeń)

5. Oceny dokona niezależne jury.

6. Prace należy dostarczyć do środy 8 listopada 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 listopada. Przewidziana jest wystawa pokonkursowa. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

7.Przewidziane są nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca oraz 3 wyróżnienia