Nowe Prezydium Rady Rodziców

                  Prezydium Rady Rodziców:

 • Przewodnicząca Rady Rodziców –  p. Małgorzata Tomecka
 • Skarbnik Rady Rodziców –         p. Aleksandra Górska
 • Sekretarz Rady Rodziców –        p. Agata Kraszewska

Komisja Rewizyjna:

 • p. Maria Łakomy
 • p. Joanna Rudzka
 • p. Maciej Piwowarski

           Członkowie Rady Rodziców:

 • p. Martyna Chojnacka
 • p. Katarzyna Stańczyk
 • Aleksandra Hoffman
 • Kamila Marchewka
 • Magdalena Pyc
 • Agnieszka Wójcicka
 • Izabela Więckowska