Poniedziałek 08.06. Projekt Las

Oglądanie okazów przyrody przez lupę

Potrzebne przedmioty: liście, gałęzie drzewa liściastego i iglastego, szyszki, kora, lupy

Dziecko ogląda wszystkie wyżej wymienione okazy przyrody przez lupę, dotyka je, wącha i nazywa. Określa wspólnie z rodzicem czy są one duże, małe, chropowate, gładkie, twarde, miękkie

Ćwiczenie logopedyczne

Dziecko wykonuje polecenia rodzica

  • Język jedzie do lasu na koniku – dziecko naśladuje kląskanie językiem z jednoczesnym poruszaniem wargami (ściągnięcie warg i ich rozciągnięcie)
  • W lesie język rozejrzał się dookoła – dziecko wykonuje ruch oblizywania się warg, najpierw w prawą, a potem w lewą stronę
  • Zobaczył małe fioletowe kwiatuszki i je powąchał – dziecko wykonuje wdech nosem i wydech ustami
  • Spojrzał w górę, skąd dobiegało pukanie dzięcioła – dziecko uderza czubkiem języka za górnymi zębami
  • Spojrzał w dół – dzieci wyciągają język na brodę – zobaczył czerwonego muchomora z białymi kropkami i zaczął je liczyć – dziecko dotyka językiem każdego zęba

Zabawa ruchowa Drzewa

Rodzic gra na tamburynie lub wystukuje dźwięk, a dziecko porusza się swobodnie po sali. Na hasło wiatr dziecko zatrzymuje się i udaje, że jest drzewem – unosi ręce do góry i porusza nimi jak gałęziami.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej – odgłosu lasu i śpiewu ptaków

Dziecko leży na dywanie z zamkniętymi oczami, słucha muzyki. Rodzic pyta dziecka z jakim miejscem kojarzą mu się te dźwięki.

Tworzenie siatki pytań

Potrzebne materiały: arkusz papieru, flamaster, kredki

W centrum arkusza rodzic zapisuje wyraz Las i rysuje drzewa jako symbol lasu. Prosi dziecko aby powiedziało czego chciałoby się dowiedzieć o lesie. Rodzic zapisuje pytania zadane przez dziecko i rysuje proste, symboliczne obrazki, tam gdzie to możliwe.

Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Kłótliwe drzewa

Rodzic czyta wiersz pokazując obrazki drzew i krzewów w odpowiednich momentach

Wstał poranek, mgłę przegonił

i zatrzymał się nad lasem.

Lubił patrzeć się na drzewa

i rozmawiać z nimi czasem.

Ale co to? Awantura!

Buk z modrzewiem się pokłócił.

Pan mnie kłuje! Tak nie można!

Niech Pan sobie igły skróci.

Świerk zaś żale miał do brzozy:

Pani słońce mi zasłania!

A Pan wcale nie jest lepszy

i nikomu się nie kłania!

Całą wodę dąb wypija!

Wszystko pewnie przez te liście!

Mój jałowcu – nie przesadzaj

nie masz racji, krzewie, oczywiście!

Młoda sosna głos zabrała:

Skończcie, proszę, kłótnie, spory.

Lepiej żyjmy sobie w zgodzie,

tak jak było do tej pory.

Mała jestem – każdy widzi.

Tutaj się bezpiecznie czuje.

Pośród was tak rosnę sobie.

Nic mi przez to nie brakuje.

Drzewa aż się zawstydziły.

Przeprosiły się czym prędzej.

A na koniec obiecały:

Już nie będzie kłótni więcej!

Rozmowa na podstawie wiersza

Rodzic zadaje pytania:

  • Które drzewa są wymienione w wierszu?
  • O co kłóciły się drzewa?
  • Kto je pogodził?
  • Co powiedziała młoda sosna?
  • Jak zareagowały drzewa?

Zabawa dydaktyczna Drzewa liściaste i drzewa iglaste

Potrzebne materiały: zdjęcia drzew umieszczone wcześniej

Rodzic prezentuje zdjęcia i razem z dzieckiem dokonuje podziału na drzewa i krzewy iglaste oraz drzewa liściaste.

Zapoznanie z budową drzewa

Potrzebne materiały: duży szary arkusz papieru, mazaki

Rodzic rysuje na arkuszu drzewo iglaste i drzewo liściaste z podziałem na jego części – korzenie, pień, koronę drzewa. Omawia każdą część drzewa i mówi, do czego ona służy. Korzenie pobierają z ziemi pożywienie (wodę i składniki mineralne), pień jest pokryty korą, która chroni drzewo przed uszkodzeniami.