IV Tydzień”Dbamy o przyrodę”

Temat dnia “Jak dbać o przyrodę”- materiały do pracy z dzieckiem

Film” Strażnicy Ziemi”