Materiały do pracy – kwiecień – tydzień IV

WTOREK – Wypoczynek w lesie i nad wodą

Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Piosenka ekologiczna (sł. J. Kucharczyk)

1.Dymią kominy wielkich fabryk,
płynie brudna woda do rzek.
Chcemy oddychać powietrzem czystym,
Czystą wodę mieć.

Ref. Czysta woda zdrowia doda
to każde dziecko wie.
Czysta woda zdrowia doda
tobie, tobie i mnie.

2. Smog już pokrywa niebo całe
szarym dymem i szarą mgłą.
W rzekach jest coraz mniej rybek.
Kto to widział, kto?

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
– Co robią kominy wielkich fabryk?
– Jak myślicie – dlaczego do rzek płynie brudna woda?
– Co to jest smog?
– Dlaczego w rzece jest coraz mniej rybek?
– Dlaczego tak ważne jest, żeby woda wokół nas była czysta?
– Czy melodia tej piosenki zachęca do maszerowania czy do spania?

Zabawa dydaktyczna Zwierzęta leśne

Rodzic rozkłada dwie szarfy. Prosi dziecko, aby w jednej umieściło obrazki zwierząt żyjących na co dzień w lesie, a w drugiej – pozostałe obrazki zwierząt. Po wykonaniu zadania dziecko nazywa zwierzęta z obrazków znajdujących się w obu szarfach.

Karta pracy, cz. 2, nr 34 i 35.

Dziecko:

  • słucha wiersza A. Widzowskiej Strażnicy przyrody,
  • odpowiada na pytania dotyczące wiersza,
  • wskazuje właściwe oraz niewłaściwe zachowania w lesie.
Kenraiz CC BY-SA 4.0

Praca plastyczna Mój wymarzony las

kartka, kredki

Dziecko maluje swój wymarzony las (bez śmieci, ze zwierzętami).