Kwiecień

TYDZIEŃ IV “Dbamy o przyrodę “

CZWARTEK (23.04.2020) “Hodowla hiacyntów”

1. Poranna gimnastyka

Dla chętnych 🙂 – zabawa badawcza

Zabawa badawcza – oczyszczanie wody z wykorzystaniem prostego filtra.
(Słoiki, pędzle ubrudzone w farbie, duża plastikowa butelka, nożyczki, szmatka flanelowa, gaza lub lignina, węgiel drzewny, piasek. )
Dziecko brudzi wodę w słoiku, płucząc w niej pędzel ubrudzony w farbie.
R. pokazuje sposób wykonania prostego filtra oczyszczającego wodę. Wyjaśnia dziecku, że aby woda mogła być używana przez ludzi, oczyszcza się ją i uzdatnia. Wymaga to jednak wysiłku pracujących przy tym ludzi oraz specjalnych filtrów, co pociąga za sobą duże nakłady finansowe. Podkreśla konieczność oszczędzania wody.
R. przecina dużą plastikową butelkę na wysokości 1/3 od jej dna. Dolna część butelki będzie stanowiła zbiornik na oczyszczoną wodę. Drugą część butelki R. odwraca szyjką do dołu, a następnie wypełnia ją: szmatką flanelową, gazą lub ligniną, węglem drzewnym, piaskiem.
Warstwy te powinny zająć około połowy wysokości butelki, którą R. nakłada na część butelki stanowiącą zbiornik oczyszczonej wody. Do tak przygotowanego filtru dziecko wlewa brudną wodę ze słoika i obserwuje jej filtrowanie. Patrzy, jak wygląda oczyszczona woda.
(W ten sam sposób można oczyścić wodę przyniesioną z rzeki, stawu lub kałuży).

Powodzenia 🙂